Απολαμβάνω

την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα που έχει ο σύνδεσμος και το όνομα RΑΤΤΑ.

Μαζί πετυχαίνουμε

πολύ περισσότερα από ότι μπορεί να πετύχει μεμονωμένα ο καθένας μας.

Τα Μέλη

του RΑΤΤΑ λαμβάνουν μέρος σε ομάδες εργασίας του δήμου της περιφέρειας που επεξεργάζονται ειδικά θέματα (marketing – πωλήσεις, ανθρώπινοι πόροι, νέες τεχνολογίες).

Λαμβάνω

τακτικά από το σύνδεσμο μέσω αλληλογραφίας κάθε είδους ενημέρωση (εκπαιδευτικά, φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, νομικά, οικονομικά συνδικαλιστικά κ.λ.π.) που αφορά τον τουρισμό και τον κλάδο των τουριστικών πρακτόρων.

Ενημερώνομαι

με προτεραιότητα για εκδηλώσεις (συνέδρια-σεμινάρια-εκθέσεις) που μας αφορούν .

Προβάλλω

την επιχείρησή μου μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και προβάλλουν το έργο μας.

Απολαμβάνω

τις παροχές που προσφέρει η συνεργασία του συλλόγου μας με διάφορους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς (πανεπιστήμιο, επιμελητήριο, ομοσπονδία).

Τα Μέλη

του RATTA με την ενεργό συμμετοχή τους στις συνελεύσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου συνδιαμορφώνουν τις θέσεις και τις προτάσεις της τουριστικής πολιτικής για τον τόπο.

Μέσω

του συνδέσμου βοηθώ την επιχείρηση μου και καταξιώνω το επάγγελμα του τουριστικού πράκτορα.
Εγγραφή

Πώς να γίνω μέλος:

Προσκομίζοντας την ταυτότητά σας και την άδεια του Γραφείου Γεν. Τουρισμού (ΜΗΤΤΕ).

Πληρώνοντας την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή των 50€.