Γιατί εμάς;

Προστατεύει

τον ταξιδιώτη από πιθανές παγίδες του διαδικτύου.

Στην διάθεση

του ταξιδιώτη πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος του ταξιδιού.

Ενδιαφέρεται

για μόνιμη σχέση με τον πελάτη του και όχι για ευκαιριακό κέρδος.

Προσφέρει

τα οικονομικότερα εισιτήρια και πακέτα διακοπών σε μεμονωμένους ταξιδιώτες και ομάδες ατόμων.

Είναι επιχειρηματίας

που επενδύει στον τόπο του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Ρεθύμνου και της Κρήτης.

Μέρος δικτύου

επαγγελματιών που διασφαλίζουν με συνέπεια την ακεραιότητα του ταξιδιού.

Είναι επαγγελματίας

με νόμιμη άδεια, ακολουθεί την νομοθεσία καθώς και την συναλλακτική ηθική και παρέχει εγγύηση στον ταξιδιώτη.

Παρέχει

προσωπικά όλες τις πληροφορίες και συμβουλές για ένα ασφαλές, άνετο και ανέφελο ταξίδι.

Παρεμβαίνει

για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ενδιαφέρεται

για την προστασία του καταναλωτή και συντοπίτη του ταξιδιώτη.