Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου