Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου
Αγαπητοί συνάδελφοι αγαπητοί επισκέπτες,

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνης ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την πόλη του Ρεθύμνου.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ηθική και υλική προαγωγή των μελών του, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών, η μελέτη, η προστασία και υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων τους και η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Τα μέλη του Συνδέσμου διακινούν ένα μεγάλο ποσοστό εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού στο νομό Ρεθύμνης, αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη.

Ο Σύνδεσμος είναι ο συνδετικός κρίκος των επαγγελματιών του κλάδου, αναδεικνύει τον ρόλο τους στον Τουρισμό και ενθαρύνει την επιχειρηματικότητα μεταξύ των μελών, την κοινωνική τους ευθύνη και τον σεβασμό στους ημεδαπούς και αλλοδαπούς καταναλωτές.

Παράλληλα, προωθεί τα συμφέροντα του Τουρισμού χωρίς συντεχνιακές αντιλήψεις, συμμετέχει ενεργά στα θεσμικά όργανα του νομού και της Κρήτης, συνεργάζεται για την δημιουργία ενιαίων θέσεων για την ανάπτυξη του Τουρισμού και υπερασπίζεται τις αρχές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.