Περιοδικός έλεγχος Τουριστικών Λεωφορείων ΔΧ

Ευπρεπή εμφάνιση τουριστικού λεωφορείου ΔΧ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με ετήσιο έλεγχο των Δημοσίας Χρήσεως Τουριστικών Λεωφορείων ως προς την ευπρεπή εμφάνισή τους.

Συγκεκριμένα για τον νομό Ρεθύμνου οι έλεγχοι διεξάγονται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 3/3/2023 – 31/07/2023 από τις 10:00 – 14:00.

Παρακαλώ όπως δείτε το συνημμένο έγγραφο για όλες τις πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Ετήσιος Έλεγχος Τουριστικών Λεωφορείων ΔΧ για ευπρεπή εμφάνιση.

Do you have any questions?

Contact Us!