Παράταση μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας για Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ

Σύμφωνα με το άρθρο 8, της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, για το έτος 2023 παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων τελών για του ΔΧ Τουριστικά λεωφορεία.

Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Παράταση μειωμένων τελών κυκλοφορίας για το έτος 2023 για τα ΔΧ Τουριστικά Λεωφορεία.

Do you have any questions?

Contact Us!